รัฐธรรมนูญกับทิศทางการปฏิรูปการศึกษา

“รัฐธรรมนูญกับทิศทางการปฏิรูปการศึกษา”เหมือนไม่เกี่ยว แ…

Advertisements

พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560

พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 เรื่องใกล้ตัวที่คุณควรรู้

การจัดการเรียนการสอนเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนรู้แบบการลงมือกระทำ (Active Learning)

คำว่า “การเรียนรู้แบบการลงมือกระทำ (Active Learning)” เกิดขึ้นมานานพอสมควรแล้วถ้านึกไม่ออกก็ให้นึกถึงคำว่า”Learning by Doing” ที่หมายถึง การลงมือทำของผู้เรียนได้กระทำสิ่งต่างๆ ด้วยตนเอง ผ่านการปฏิบัติการจริง โดยที่ ผู้เรียนได้ฝึกในสภาพสิ่งแวดล้อมจริง ได้ฝึกคิดและลงมือทำสิ่งต่างๆ ด้วยตนเอง มีพัฒนาการมาจาก ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง (Constructivist Theory) อันโด่งดังนั้นเอง

สร้างที่ดินทำกินบนโลกออนไลน์ ทำเงินล้านด้วยตัวคุณเอง

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “สร้างที่ดินทำกินบนโลกออนไลน์ ทำเงินล้านด้วยตัวคุณเอง”

ร่วมกับ ครูม้อคสร้างนักเขียน และ 7D – Academy

รับจำนวนจำกัดครับ “เพียง 20 ที่นั่ง” เท่านั้นครับ ในวันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2560 ตั้งแต่เวลา 9.00-16.30 น.

แล้วคุณจะรู้ว่าคอร์สนี้แหละ คือ สิ่งที่คุณตามหาอย่างแน่นอน คุยกันแบบสบาย ๆ จิบกาแฟ พร้อมกับการสร้างเว็บไซต์เพื่อการเขียนบล็อก หรือเพื่อการโฆษณา ได้ง่าย ๆ ภายใน 1 วัน

รูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ด้วยการลงมือกระทำเป็นฐาน เพื่อพัฒนาทักษะ ด้านการรู้เท่าทันสื่อ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

บทคัดย่อ รูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ด้วยการลงมือกระทำเป็นฐ…