รัฐธรรมนูญกับทิศทางการปฏิรูปการศึกษา

“รัฐธรรมนูญกับทิศทางการปฏิรูปการศึกษา”เหมือนไม่เกี่ยว แต่มันเกี่ยวกับการศึกษาเต็มๆ ครับ

รัฐธรรมนูญกำหนดจุดสำคัญ 2 จุด คือ 


จุดที่ 1 บังคับให้รัฐจัดการศึกษา
 “ตั้งแต่ก่อนวัยเรียน” ต้องอาศัยการมีส่วนร่วม ทั้งจาก “ภาคเอกชนและท้องถิ่น”  รวมถึง “หน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง”

 

 จุดที่ 2 คือ จะทำให้เด็กเป็นอะไร โดยกำหนดไว้ใน “วรรค 4”  ที่ให้การศึกษาทั้งปวงต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียน “ให้เป็นคนดี”  ” มีวินัย ”  “ภูมิใจในชาติ”   “สามารถเชี่ยวชาญได้ตามความถนัดของตน”  และ “มีความรับผิดชอบ”  “ต่อครอบครัว ชุมชน สังคม” และ”ประเทศชาติ”

แต่ตรงนี้คือประเด็นครับ

ที่ไม่สำเร็จซักทีก็เพราะ   “กลไกของเรามีการแบ่งเป็นแท่ง”     “มีอาณาจักรของตนเอง”   ” ไม่มีใครคิดที่จะเชื่อมโยงพัฒนาเด็กในภาพรวม”

ดังนั้นการปฏิรูปการศึกษา จึงต้องคิดแบบ  “ทลายกำแพง”  “ทลายแท่ง”

แต่หัวใจสำคัญที่สุด ของการศึกษา 

“อยู่ที่ครู” แต่ครูที่จะคิดเรื่องการสอนและพัฒนาเด็กมีน้อย “เพราะต้องทำผลงานทางวิชาการ”

ดังนั้นเราต้องให้คนนอก
ที่สนใจการศึกษาเข้ามามีส่วนร่วม เพื่อจะได้มองทะลุ ต้องเป็นคนนอกที่เข้าใจการศึกษา ใจกว้าง เป็นที่ยอมรับ พร้อมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น

สุดท้ายจะต้องปรับโครงสร้าง

อันนี้สำคัญครับ

” ศธ.จะมีซี 11 กี่คนก็ได้ แต่ต้องไม่ใช่ผู้กำหนดนโยบายเอง”

” การรวมเป็นหนึ่งจะทำให้การศึกษาพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน” ก็ได้แต่ฝากความหวังกับการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ครับ ^_____^
________
ที่มา: นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.)

http://www.matichon.co.th/news/445940

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s