โปรแกรมตรวจข้อสอบ Zipgrade

ช่วงนี้ใกล้ฤดูการสอบ
ก็ทำให้นึกถึงบรรยายกาศ
การตรวจข้อสอบ
ที่ต้องมานั่งเจาะรูใน
กระดาษคำตอบ

Advertisements

พร้อมเพย์คือคำตอบในโลกออนไลน์ และโซเชียลเน็ตเวิร์ก

“พร้อมเพย์” คือ บริการรับและโอนเงินแบบใหม่ ช่วยให้การรับ-โอนเงินเป็นเรื่องง่าย เพียงใช้เลขประจำตัวประชาชน หรือหมายเลขโทรศัพท์มือถือ แทนเลขบัญชีธนาคารผ่านช่องทางต่างๆ เช่น ตู้ ATM, Internet Banking (อินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้ง), Mobile Banking (โมบายแบงก์กิ้ง) เป็นต้น

พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560

พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 เรื่องใกล้ตัวที่คุณควรรู้

การจัดการเรียนการสอนเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนรู้แบบการลงมือกระทำ (Active Learning)

คำว่า “การเรียนรู้แบบการลงมือกระทำ (Active Learning)” เกิดขึ้นมานานพอสมควรแล้วถ้านึกไม่ออกก็ให้นึกถึงคำว่า”Learning by Doing” ที่หมายถึง การลงมือทำของผู้เรียนได้กระทำสิ่งต่างๆ ด้วยตนเอง ผ่านการปฏิบัติการจริง โดยที่ ผู้เรียนได้ฝึกในสภาพสิ่งแวดล้อมจริง ได้ฝึกคิดและลงมือทำสิ่งต่างๆ ด้วยตนเอง มีพัฒนาการมาจาก ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง (Constructivist Theory) อันโด่งดังนั้นเอง