โปรแกรมตรวจข้อสอบ Zipgrade

ช่วงนี้ใกล้ฤดูการสอบ
ก็ทำให้นึกถึงบรรยายกาศ
การตรวจข้อสอบ
ที่ต้องมานั่งเจาะรูใน
กระดาษคำตอบ

Advertisements