ความสำคัญ 5 ประการสู่การสอนเพื่อการคิดแบบสร้างสรรค์

การเรียนรู้ใน ศตวรรษที่ 21 ที่ใครๆ ก็กล่าวถึง ว่าควรจัด…

Advertisements